نوشته های موجود در وب نوشت


 1. مرام ما ایرانیان

 2. اردیسم و اردیست ها

 3. پاسخ فرمانروای ایران بانو ام رستم

 4. اُمیت و روژوه

 5. صدای جاودانه دختران ایرانی

 6. آزادی مصر

 7. رویش نخستین تمدن آدمیان

 8. آیا در خرد و حکمت عشق هست ؟

 9. نقش ایرانیان در استقلال هندوستان

 10. نگاه خیام به ارزش شادی

 11. جشن در ایران باستان

 12. طعم عشق به میهن

 13. هوکَرپ و برانوش دو پهلوان با شرافت

 14. ما همه نادریم

 15. شرافت ایرانیان

 16. آرزوهای وردان

 17. مهر پدر و مادر

 18. کجا دلبری زیباتر از "ایران" سراغ دارید؟

 19. جهان به کدام سو می رود ؟

 20. کلنل محمدتقی خان پسیان : قطرات خونم نام ایران را خواهد نوشت

 21. ویشکا و همسرش سورنا

 22. افروز و آسیمن

 23. میرزا آقاخان نوری ، نماد مزدوری

 24. بزرگمهر و ارد بزرگ

 25. سه سرو تاریخ ایران ( پارت ، پارس و ماد )

 26. شادی و سرور مردم

 27. کمبوجیه جهانگشای ایرانی

 28. روز ازدواج پسر نادرشاه افشار

 29. مادرم مرا فرستاده !...

 30. ایران سپیده دم ، تاریخ است

 31. ادب نمایه آغازین خرد است

 32. ارزش اساطیر ایران زمین

 33. آخرین زمستان سرد عمر حکیم توس ، فردوسی

 34. ایرانم ایرانم یارانم...

 35. سرباز ایران ابومسلم خراسانی

 36. گستاخی رومیان

 37. فرگون زیبا و برترین گنج زندگی

 38. وونن پادشاه ایران و اسب سپید

 39. فریاد تجلی دگرگونی است

 40. فریادرس

 41. امید کسی را نا امید نکن

 42. مهمترین پشتوانه فرمانروایان

 43. آوازه نام رودکی

 44. گفتگو با کودکان

 45. کمک خواندنی شاه سلطان حسین به سیل زدگان

 46. پارمیس

 47. دلربایی پیش از مرگ

 48. ایجاد امنیت وظیفه فرمانرواست

 49. بلایی که ابومسلم خراسانی بر سر کمونیسم آورد !

 50. سرانجام عشق به ایران

 51. جنگ خوب است یا بد ؟

 52. امید ، خود زندگیست

 53. امنیت در دستگاه دیوانی !

 54. احترام به شایستگان

 55. آیا در پس مرگ زندگی ست

 56. آیا تکرار تاریخ ممکن است

 57. وجود و دریای خرد

 58. نا امیدی خردمندان را هم به زمین می زند

 59. مزدور

 60. قهرمان های آدمهای کوچک

 61. فروتنی فریاپت

 62. سخنان بسیار مهم ارد بزرگ

 63. شادی در تنهایی نیست

 64. سفر هفتاد ساله

 65. خشم فرمانروای یزد

 66. دلمشغولی های شاه سلطان حسین

 67. درسی از ابومسلم خراسانی

 68. ارشک و رودخانه مردمی

 69. بازیهای ورزشی تیس کوپان 291 سال پیش از المپیک در ا...

 70. ماهی های نوروز

 71. تاسف خواجه نصیرالدین طوسی بر حال عباسیان

 72. انتقام سخت ابومسلم خراسانی از بنی امیه

 73. کریم خان زند و احمد خان اَبدالی دو خائن به ایرانزمین

 74. آزادیخواهی و میهن پرستی

 75. نخستین پادشاه ایران

 76. پیشکش به شاپور ساسانی

 77. بابک خرمدین زنده است

 78. شیر زنان ایران

 79. آموزگاران ما

 80. در بسته ایی وجود ندارد

 81. هدیه ایی برای آرینیس

 82. ارد دوم و سورنا

 83. نگاه و ندای ریش سفید

 84. سرداری برای بودن و نبودن

 85. نجابت آزرمیدخت

 86. نیما و نیشام

 87. ارزش مهستان و آزادی

 88. خورشید سربازان اشک نهم

 89. فردوسی زنده است

 90. مهرداد دوم و رومیان

 91. مردمسالاری در دودمان اشکانیان

 92. شکوه ایران در کجاست ؟

 93. پیشنهاد فرمانروای روسیه به نادرشاه افشار

 94. آیوت ها

 95. تنها برای نگهبانی از ایران و مردم

 96. برخورد با ریشه کارمندان فاسد

 97. کورش پادشاه ایران از تخم بدکاری می گوید

 98. همراهی با مردم

 99. آژی دهاگ آخرین فرمانروای دودمان مادها

 100. مازیار و بانو گلدیس

 101. نوروز در ده هزار سال بعد

 102. باران مهر

 103. نگاهی دیگر به تهی دستی

 104. هدایای کورنلیوس سولا برای مهرداد دوم

 105. روزهای سخت

 106. شاپور ساسانی و اجداد شیخ نشین های خلیج فارس

 107. ارزش نان

 108. بهترین جای عالم از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی

 109. آهونور

 110. درس تیرداد پادشاه ایران

مرام ما ایرانیان

فلسفه اردیسم ,orodism , orod bozorg,orodist,Great Orod, ارد بزرگ

پدر فلسفه اردیسم "حکیم ارد بزرگ" جمله بسیار عبرت آموزی دارد او می گوید : (از مردم غمگین نمی توان امید بهروزی و پیشرفت کشور را داشت .) و در جای دیگر می گوید : (آنکه شادی را پاک می کند ، روان آدمیان را به بند کشیده است . )
شادی پی و بن شتاب دهنده رشد و بالندگی جامعه است شاید اگر این موضوع مورد توجه سلوکیان غم پرست و جنگجویان عرب و مغولهای متجاوز بود دامنه حضور آنها در سرزمین های تحت سیطره شان بیش از آن می شد که امروز در تاریخ می خوانیم .
آنچه ایرانیان را محبوب جهانیان نموده وجود خصلت شادی و بزم در میان آنان در طی تاریخ بوده است . خویی که با سکته هایی روبرو بوده اما پاک شدنی نیست . شادی ریشه در پاک زیستی ما دارد برای همین استثمارگر و یاغی نشدیم چون شادی را در دوستی دیدیم همانگونه که حکیم ارد بزرگ می گوید : (شادی کجاست ؟ جایی که همه ارزشمند هستند .) عزت و احترام هم را حفظ می کنیم و یکدیگر را دوست می داریم و به حقوق خویش و هم میهنانمان احترام می گذاریم اینست مرام ما ایرانیان ...


در این مورد :
اردیسم و اردیست ها

اردیسم و اردیست ها

http://loveiranlove.files.wordpress.com/2010/10/orodism-200.jpg

اردیسم چیست ؟
"اردیسم" ، تلفظ انگلیسی آن "Orodism" می باشد به هشت اصل مهم در اندیشه های "ارد بزرگ" (اندیشمند و فیلسوف ایرانی) اشاره دارد . این هشت پند و اندرز ارد بزرگ به اعتقاد اردیست ها می تواند موجب ترقی و سعادت بشر با هر مرام و اندیشه ایی باشد . بارزترین مشخصه این اندیشه تاکید بر شادی است . شادزیستن را نخستین اندرز این تفکر می دانند . و معتقدند زندگی بدون شادی ارزشی ندارد . پس از شادی ، آزادی مهترین اصل اردیسم می باشد اردیستها زندگی بدون آزادی را شرم آور می دانند و بر ارزش آن پافشاری نموده اند اصول دیگر اردیسم به از خودگذشتگی ، کوشش خستگی ناپذیر ، ارزش نهادن به سرشت پاک آدمها ، پذیرفتن دشمنی دیگران و استفاده از این موج منفی برای هدفمندی در زندگی و یاد کردن بسیار از کردارهای نیک دیگران اشاره دارد . آخرین اصل فلسفه اردیسم ارزش نهادن بر میهن است . که می گوید : عشق به میهن نشان پاکی روان آدمی ست .

http://loveiranlove.files.wordpress.com/2010/10/orodist-5-1.jpg
پیدایش اردیسم
اندیشه اردیسم ریشه در "کتاب سرخ" دارد ، کتاب سرخ نزدیک به هزار جمله و سخن حکیمانه ارد بزرگ است . این کتاب شامل 122 فرگرد (بخش) می باشد . در کتاب سرخ می توان دیدگاه های ارد بزرگ در مورد اکثر موضوعات حوزه علوم انسانی را مشاهده نمود . اما اگر دقیقتر شویم جریان عمومی اندیشه های ارد بزرگ را می توان خلاصه و خلاصه تر نمود . هشت اصل اردیسم شیره و عصاره باورهای ارد بزرگ است .

میهن پرستی و اردیسم
همیشه وطن دوستان نخستین همراهان اندیشه های ارد بزرگ بوده اند اردیست ها جملات ارد بزرگ در وصف میهن را به یاد دارند ، ارد بزرگ می گوید : ستایش گران میهن ، زنان و مردان آزاده اند . بخش اصلی نظرات ارد بزرگ در مورد میهن را می توان در نظریه قاره کهن و فرگردهای میهن ، ارد و ایران کتاب سرخ ، به شکلی مدون مشاهده نمود .

دشمنان اردیستها
پان های دو آتیشه با اندیشه های ارد بزرگ مشکل داشته و دارند پان تورکها و پان فارسهای افراطی ایران ، ترکیه ، آذربایجان و همچنین پشتونهای افراطی افغانستان با اردیستها دشمنی دیرینه دارند اندیشه های ارد بزرگ بخش بزرگی از حوزه تمدنی ایران زمین را در بر می گیرد . دشمنان اردیست ها می گویند ما این تکثر را نمی توانیم بپذیریم مگر آنکه اندیشه ما بزور حاکم شود . ارد بزرگ می گوید باید به زبانها و فرهنگ های همه این مناطق بها داد . مهم آن است که ما نکات مشترک بسیاری با بیست کشور حوزه تمدنی ایران داشته ، و می توانیم همانند قاره اروپا ، قاره ایی همگن از کشورهای حوزه تمدنی ایران تاسیس بنماییم . در نظریه قاره کهن ، ایران امروز همانند یونان ، نقشی مادر فرهنگی بر عهده خواهد داشت . ارد بزرگ از ایران اینگونه یاد می کند : "کشوری که زایشگاه اندیشه های فراست" . پان ها و پشتونها می گویند حوزه فرهنگی ایران (قاره کهن) باید تحت سیطره خودکامگی آنها باشد و البته این با روح همه گیر و آزادمنش حاکم بر نظریه قاره کهن سازگاری ندارد . بخشی از دشمنی پشتونهای افغانستان و پاکستان با ارد بزرگ بخاطر دشمنی با تاجیک های شمال افغانستان است . که این خود بحثی طولانی می طلبد . به همان نسبتی که پشتونها دشمن ارد بزرگ هستند ، تاجیکها و فارس زبانان افغانستان ، ازبکستان و تاجیکستان از دوستداران ارد بزرگ می باشند . مخالفین اردیسم می گویند ارد بزرگ دست پروده نظام و حاکمیت ایران است برای مشغول کردن اذهان جوانان ، اما این نظر را اردیستها رد می کنند و می گویند تا به امروز هیچ نشانی از همراهی دولتمردان با اندیشه های ارد بزرگ دیده نشده است . مثلا هشدارهای چند ساله ارد بزرگ در مورد همراهی اشتباه با نام "جاده ابریشم" (ارد بزرگ گفته است این "راه ایران" است و در بی طرفانه ترین شکل آن "راه فرهنگها") چندان جدی گرفته نشده است نظریه قاره کهن در وزارت خارجه و دستگاه مربوطه مورد بررسی قرار نگرفته است . خود ارد بزرگ هم هیچگاه در صدا و سیمای ایران دیده نشده است . جمع بندی اینها نشان می دهد ارد بزرگ تنها یک فیلسوف و اندیشمند ایرانی است فارغ از تعلق به مراکز قدرت .

http://loveiranlove.files.wordpress.com/2010/10/orodist-13-400.jpg
اردیست ها چه کسانی هستند ؟
همراهان اردیسم را اغلب جوانانی تشکیل می دهند که دغدغه شادی و میهن دوستی دارند . اهل مدارا و میانه رو ، گریزان از بحث و جدل و در عین حال تعقل گرا می باشند . مهمترین خواستگاه اردیسم مراکز آموزشی و دانشگاهی است . هر چند می توان سالمندانی را دید که عاشقانه دوست اش دارند .

هشت اصل در فلسفه اُرُدیسم
1- اگر پایکوبی و شادی نباشد ، جهان را ارزش زیستن نیست .
2- زندگی بدون آزادی ، شرم آور است .
3- تا چیزی از دست ندهی چیز دیگری بدست نخواهی آورد این یک هنجار همیشگی است .
4- آنانیکه همیشه در آرامش هستند لاابالی ترین آدمهایند .
5- رسیدن به راستی و درستی چندان سخت و پیچیده نیست کافیست کمی به خوی کودکی برگردیم .
6- دشمنی و پادورزی ، به آدم خردمند انگیزه زندگی می دهد .
7- اگر می خواهی بزرگ شوی ، از کردار نیک دیگران فراوان یاد کن .
8- عشق به میهن نشان پاکی روان آدمی ست .

بنياد جهاني ارد بزرگ
بنياد جهاني ارد بزرگ "Great Orod World Foundation" در دوم آوريل 2010 برای تجلیل از اندیشه های ارد بزرگ ایجاد شد در هيئت رييسه بنياد کساني همچون : ياسمين آتشي (نویسنده و مورخ) ، اليان ايژن هير (رئيس انجمن هنري ارت کلوب و رئيس انجمن دفاع از منافع منطقه ي شامپل در ژنو) ، شکوهه عمراني (شاعر ، نویسنده و فعال اجتماعی) ، دکتر شهناز خاتمي ( پزشک ايراني مقيم اتريش ، وين ) ، امير همداني ( جامعه شناس ) ، شقايق شاهي (پژوهشگر برجسته افغانستان) ، دانيل ايزلي ( اسيستان سابق کادر اداري بيمارستان کانتونال ژنو و هم اکنون حامي و سرپرست کمک به سالخوردگان) مي باشند . خانم کریسیتین والون مدیر پژوهشگاه بنیاد جهانی ارد بزرگ می باشد از اعضای ارشد پژوهشگاه ارد بزرگ می توان از : ایرن گاللی (طراح نقشه بردار و نقاش) نام برد .

ارد بزرگ
اندیشمند و متفکر کشورمان ، بجز جملات قصار و حکیمانه اش نظریات و ایده های ارایه نموده است که مشهورترین آنها "قاره کهن" و "کهکشان اندیشه" می باشد در مورد او کتابهای بسیاری نوشته اند بجز ایران هواخواهان بسیاری در کشورهای تاجیکستان ، افغانستان ، ترکمنستان و ازبکستان دارد، در مورد افغانستان باید اشاره شود که (آنگونه که در سایت ها و وبلاگهای مردم افغانستان دیده می شود اصلی ترین دلیل محبوبیت ارد بزرگ در آن کشور دوستی اش با احمدشاه مسعود بوده است ، البته دشمنان پشتون احمدشاه مسعود هم بدینواسطه دشمن ارد بزرگ هستند و در فیس بوک می توان این خصومت را بوضوح دید ) . ارد بزرگ در شهر مشهد بدنیا آمده است و هم اکنون در همان شهر زندگی می کند .


پاسخ فرمانروای ایران بانو ام رستم

http://www.freeupload.com.au//uploads/1/iran%20bano.jpg

"شیرین" ملقب "ام رستم" دختر رستم بن شروين از سپهبدان خانان باوند در مازندران و همسر فخرالدوله ديلمي(387ق. ـ 366ق.) که پس از مرگ همسر به پادشاهی رسید او اولین پادشاه زن ایرانی پس از ورود اسلام بود. او بر مازندران و گیلان ، ری ، همدان و اصفهان حکم می راند .
به او خبر دادند سواری از سوی محمود غزنوی آمده است .

سلطان محمود در نامه ی خود نوشته بود : بايد خطبه و سكه به نام من كني و خراج فرستي والا جنگ را آماده باشي .
ام رستم ، به پیک محمود گفت : اگر خواست سرور شما را نپذیرم چه خواهد شد ؟ پیک گفت آنوقت محمود غزنوی سرزمین شما را براستی از آن خود خواهد کرد .
ام رستم به پیک گفت : که پاسخ مرا همین گونه که می گویم به سرورتان بگویيد : در عهد شوهرم هميشه مي ترسيدم که محمود با سپاهش بيايد و کشور ما را نابود کند ولي امروز ترسم فرو ریخته است براي اينکه می بینم شخصي مانند محمود غزنوي که می گویند يک سلطانی باهوش و جوانمرد است برروي زني شمشير می کشد به سرورتان بگویید اگر ميهنم مورد یورش قرار گيرد با شمشیر از او پذیرایی خواهم نمود اگر محمود را شکست دهم تاريخ خواهد نوشت که محمود غزنوي را زن جنگاور کشت و اگر کشته شوم باز تاريخ يک سخن خواهد گفت محمود غزنوي زني را کشت .
پاسخ هوشمندانه بانو ام رستم ، سبب شد كه محمود تا پایان زندگی خویش از لشكركشي به ري خودداري كند . به سخن دانای ایرانی حکیم ارد بزرگ : "برآزندگان شادی را از بوته آتشدان پر اشک ، بیرون خواهند کشید ."
ام رستم پادشاه زن ایرانی هشتاد سال زندگی کرد و همواره مردمدار و نیکخو بود .


یاسمین آتشی